Žádost o rozvod

Žádost o rozvod manželství je nesprávný název pro návrh na rozvod manželství, což je pojem, který používá české právo a soudy.

Žádost o rozvod manželství podají na soud oba manželé nebo jen jeden z nich. Následně se k žádosti o rozvod manželství může druhý manžel připojit.

Do žádosti o rozvod manželství musíte napsat, kdo ji podává, že chcete, aby vás soud rozvedl a důvody proč by vás soud měl rozvést.

Na žádost o rozvod manželství nalepíte kolek 2.000 Kč, čímž zaplatíte soudní poplatek. Bez zaplacení poplatku se soud nebude vaší žádostí o rozvod manželství vůbec zabývat. Pokud jste v těžké životní situaci, můžete požádat soud o snížení nebo prominutí tohoto poplatku.

Kam podat žádost o rozvod manželství ?

Žádost o rozvod manželství doručíte k okresnímu soudu, kde jste měli poslední společné bydliště.

Žádost o rozvod vzor a všechny potřebné vzory žalob, návrhů a dohod najdete na stránce Vzory.

Dále by Vás mohla zajímat sekce Rozvod dohodou, nebo Rozvod sporný .

Více informací o rozvodu manželství a právu najdete v e-knize Průvodce rozvodem manželství a dále můžete využít Rozvodového právníka.