Co nepatří do SJM

Novinka: Stáhněte si ZDARMA e-knihu Průvodce rozvodem manželství, kompletní návod na rozvod od rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici. Stahujete kliknutím zde. 

Služby zkušeného rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici najdete zde.

Do společného jmění manželů nepatří vše, co jste nabyl/a před svatbou nebo po rozvodu manželství. Majetek (i dluhy), který jste nabyl/a během manželství tedy od okamžiku svatby až do okamžiku rozvodu manželství, je až na výjimky společný. Některý majetek, i když získaný za trvání manželství, nebude však společný nikdy (pokud jste jej před notářem nezahrnuli do společného majetku). Společné není to, co jeden z vás získal během manželství jako:

  • dědictví nebo odkaz
  • dar
  • restituci
  • majetek nabytý právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (obdoba dřívějšího majetku nabytého z výlučných prostředků)
  • věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů
  • náhradu za poškození zničení nebo ztrátu svého výlučného majetku
  • náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech
  • podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (i bytovém) pokud byl pořízen během manželství do výlučného vlastnictví jednoho z vás některým ze způsobů uvedených výše (dědictvím, darem, ze svých výlučných prostředků, za náhradu újmy, atd. Před 1. 01. 2014 obecně až na výjimky nebylo možné během manželství získat podíl v bytovém družstvu do výlučného vlastnictví.) 

Tento majetek nikdy nebyl součástí společného jmění manželů, i když byl získán během manželství. Při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu se s ním nepočítá.

Jak je to s dluhy se dozvíte v sekci „DLUHY PO ROZVODU“.

Dále by vás mohla ještě zajímat sekce SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ , BYDLENÍ PO ROZVODU,  MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ PO ROZVODU.

Pokud se chcete dozvědět více informací o vypořádání společného jmění manželů, najdete je v e-knize Průvodce rozvodem manželství . Můžete také využít Rozvodového právníka.