Rozvod manželství

Jaká je právní úprava rozvodu manželství v ČR?

Rozvod manželství v ČR aktuálně upravuje nový občanský zákoník. V minulosti rozvod manželství upravoval zákon o rodině, ten byl však zrušen 31.12. 2013. Řada informací o rozvodu manželství na internetu je tak zastaralá, vychází ze starého zákona o rodině. Na této webové stránce najdete pouze aktuální informace.

Rozvod manželství je jedním ze způsobů zániku manželství. Po rozvodu manželství už po sobě manželé nedědí, nemají k sobě vyživovací povinnost a zaniká společné jmění manželů.

Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale  a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. O rozvodu manželství rozhoduje vždy soud. Před soudem můžete vystupovat sami za sebe nebo se můžete nechat zastoupit rozvodovým právníkem. Soud se začne rozvodem manželství zabývat až poté co sepíšete a podáte návrh na rozvod manželství a zaplatíte soudní poplatek 2.000 Kč (pokud jste v těžké situaci můžete požádat soud o prominutí soudního poplatku).

Rozvést se můžete buďto rozvodem dohodou, kdy se s druhým manželem na všem dohodnete, nebo pokud se nejste schopni dohodnout nastane rozvod sporný a o vašem sporu rozhodne soud.

V případě jednoduššího a rychlejšího rozvodu dohodou můžete využít naši službu rozvod online k získání profesionálních dokumentů k soudu za dobrou cenu.

Pokud je váš rozvod sporný, doporučujeme spíše využít služeb dobrého rozvodového právníka zde, který vyřídí celý rozvod včetně vypořádání majetku co nejvýhodněji pro vás a jedná s druhou stranou bez emocí.

Dále by Vás mohla zajímat sekce Rozvod dohodou, Rozvod sporný nebo Návrh na rozvod manželství.

Více informací o rozvodu manželství a právu najdete v e-knize Průvodce rozvodem manželství.