Společné jmění manželů

Novinka: Stáhněte si ZDARMA e-knihu Průvodce rozvodem manželství, kompletní návod na rozvod od rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici. Stahujte kliknutím zde. 

Služby zkušeného rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici najdete zde.

Při rozvodu manželství zaniká i společné jmění manželů (SJM) – zákonný termín pro společný majetek i dluhy.  Toto společné jmění manželů se musí vypořádat, vychází se z toho, že podíly obou manželů jsou stejné (při vypořádání ale stejné být nemusí).

Společným jměním manželů je všechno to, co jste buďto jeden z vás nebo oba společně (dohromady) získali během manželství, a to včetně dluhů. To, co jste získali před manželstvím nebo po rozvodu manželství, společné není. To platí tehdy, jestliže jste si společné jmění manželů neupravili u notáře jinak.

Jestliže se manželé na vypořádání společného jmění po rozvodu manželství nedohodnou, rozhodne o tom soud na návrh jednoho z manželů.

Pokud k majetkovému vyrovnání po rozvodu nedojde do 3 let od rozvodu manželství, rozdělí za vás vaše společné jmění manželů zákon. V tomto případě platí, že hmotné movité věci patří tomu z bývalých manželů, kdo je pro svoji potřebu výlučně užívá. U ostatních movitých věcí, dluhů a nemovitých věcí se má za to, že vznikne podílové spoluvlastnictví, kdy podíly manželů jsou stejné.

Vypořádání společného jmění manželů není jednoduché a často ho provází spory, proto se doporučuje využít služeb rozvodového právníka.

Možná vás ještě zajímá CO PATŘÍ DO SJM, CO NEPATŘÍ DO SJM, BYDLENÍ PO ROZVODU, DLUHY PO ROZVODUMAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ PO ROZVODU.

Pokud se chcete dozvědět více informací o vypořádání společného jmění manželů, najdete je zdarma v e-knize Průvodce rozvodem manželství  . Můžete také využít Rozvodového právníka.