Rozvod dohodou

Pokud se oba na rozvodu dohodou shodnete, je rozvod dohodou snadnou záležitostí, když splníte všechny následující podmínky:

1)    návrh na rozvod dohodou podáte společně nebo se druhý k návrhu připojí

2)    manželství trvalo déle než 1 rok

3)    aspoň 6 měsíců spolu nežijete.  Stačí, když spolu fakticky nežijete jako manželé nebo rodina a alespoň jeden z vás zjevně nechce původní fungující manželské společenství obnovit.

4)    dohodli jste se na výchově a výživném nezletilých dětí, které nenabyly plné svéprávnosti (jde o děti, kterým ještě nebylo 18 let a ani jako nezletilé neuzavřely manželství nebo jim soud ve zvláštním řízení nepřiznal svéprávnost) Tuto dohodu musí nejprve schválit soud.

5)    dohodli jste se na rozdělení majetku a to písemně Dohodou o úpravě a vypořádání vzájemných majetkových poměrů, kterou podepíšete s ověřenými podpisy a přiložíte k návrhu na rozvod.

6)    dohodli jste se, jak budete po rozvodu bydlet opět písemně Dohodou o vypořádání společného bydlení s ověřenými podpisy.

7)    dohodli jste se na výživném písemnou dohodou o výživném manžela/manželky s ověřenými podpisy. Toto se vztahuje jen na speciální případy. Pokud jste se na výživném nedohodli, nemusíte žádnou dohodu předkládat.

Když oba dva tvrdíte, že se u vás jedná o rozvrat manželství, a když prokážete, že se oba dva chcete rozvést, a že jste splnili všechny podmínky rozvodu dohodou, soud by vás měl rozvést rychle a neměl by vůbec zjišťovat příčiny rozvratu vašeho manželství.

Dále by Vás mohla zajímat sekce  Rozvod sporný nebo Žádost o rozvod.

Více informací o rozvodu manželství a právu najdete v e-knize Průvodce rozvodem manželství a dále můžete využít Rozvodového právníka. Najdete zde také Vzory žádostí a formulářů.