Dluhy po rozvodu

Novinka: Stáhněte si ZDARMA e-knihu Průvodce rozvodem manželství, kompletní návod na rozvod od rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici. Stahujete kliknutím zde. 

Služby zkušeného rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici najdete zde.

DLUHY BĚHEM MANŽELSTVÍ

Na to, jaké kdo přebírá dluhy, se vyplatí dávat pozor již během manželství (dokonce i před manželstvím) ať už by jednou došlo k rozvodu manželství nebo ne. Pokud vy nebo váš manžel bez souhlasu druhého převezmete dluh, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny, nebude takový dluh ve společném jmění manželů. Každodenní nebo běžné potřeby rodiny jsou různé a záleží na tom, jaké majetkové poměry a zvyklosti u vás panují. Aby bylo jasné a prokazatelné, že s takovým dluhem nesouhlasíte, je dobré vyjádřit svůj nesouhlas věřiteli písemně. To znamená, že uděláte nejlépe, pokud písemně a co nejdříve oznámíte věřiteli, že se jako manžel, jehož souhlas byl zapotřebí, dovoláváte neplatnosti právního jednání vašeho manžela podle § 714 odst. 2 občanského zákoníku.

DLUHY PŘI ROZVODU MANŽELSTVÍ

Dluhy po rozvodu se dělí spolu s majetkem při vypořádání společného jmění manželů. Stejně jako některý majetek ani některé dluhy do společného jmění manželů nepatří a při rozvodu manželství se dělit nebudou. Dělit se budou ty dluhy, které jsou součástí společného jmění manželů. To jsou všechny dluhy, které jste převzal/a buď pouze vy osobně nebo vy oba společně během trvání manželství. Dluhy vzniklé před svatbou a dluhy po rozvodu bude splácet ten, kdo je udělal. Součástí společného jmění manželů nejsou ty dluhy, které vznikly sice během manželství, ale které:

  • se týkají majetku, jenž náleží výhradně jednomu z manželů a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
  • převzal jeden z vás bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Zde se hodí mít nějaký důkaz, že jste s dluhem nesouhlasil/a.
  • vznikly bez vaší vůle (nejsou převzaté) – bude to například dluh vzniklý z odpovědnosti za škodu nebo na zdravotním pojištění atd.

Společné dluhy po rozvodu manželství se rozdělí a splácí společně podle toho, jak se spolu vypořádáte. To si můžete dohodnout, jak chcete, ale práva třetích osob (věřitelů) nesmí být vaší dohodou dotčena, jinak by byla vůči nim neúčinná. Takže pokud byste se dohodli tak, že by věřitel nemohl dostat své peníze, pro věřitele jakoby vaše dohoda neexistovala. To by mohlo nastat například tehdy, když se domluvíte, že splácení půjčky přebírá váš manžel, ale ten ji splácet nebude a váš věřitel se na něm ničeho nedomůže. Pak by mohl věřitel chtít, abyste dluh splatil/a vy.

Rozdělení dluhů po rozvodu není jednoduchá záležitost, proto se doporučuje využít služeb rozvodového právníka.

Možná vás ještě zajímá CO PATŘÍ DO SJM, CO NEPATŘÍ DO SJM, BYDLENÍ PO ROZVODU,  MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ PO ROZVODU, SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ . Pokud se chcete dozvědět více informací o vypořádání společného jmění manželů, najdete je v e-knize Průvodce rozvodem manželství . Můžete také využít Rozvodového právníka.