Rozvodové řízení

Novinka: Stáhněte si ZDARMA e-knihu Průvodce rozvodem manželství, kompletní návod na rozvod od rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici. Stahujte kliknutím zde. 

Služby zkušeného rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici najdete zde.

Rozvodové řízení je proces, který se odehrává před soudem, a který vede k zániku manželství.

Platí zásada, že manželství může být rozvedeno jen tehdy, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, tak že nelze očekávat jeho obnovení.

Před samotným rozvodem manželství musí být povinně upraveny v samostatném opatrovnickém řízení poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.

Za zahájení rozvodového řízení se platí soudní poplatek 2.000 Kč.

Rozvodové řízení se zahajuje podáním návrhu na rozvod manželství. Návrh na rozvod manželství se podává k okresnímu soudu v tom okrese, kde jste měli poslední společné bydliště.

Účastníky rozvodového řízení jsou dnes manželé. Povinností soudu je vést manželé k odstranění příčin rozvratu manželství.

Rozvodové řízení je jednodušší a kratší v případě rozvodu dohodou , kdy se manželé na všem podstatném dohodnou. Oba dva se musíte chtít rozvést, tvrdit, že u vás došlo k rozvratu manželství, splnit podmínky rozvodu dohodou a soud pak nebude zjišťovat příčiny rozvratu vašeho manželství. Podmínky rozvodu dohodou najdete zde.

Při rozvodu sporném je rozvodové řízení složitější a často delší. Tento způsob rozvodu manželství využijete, pokud nejste schopni splnit podmínky rozvodu dohodou. Při sporném rozvodu se v rozvodovém řízení zkoumá existence a příčina rozvratu manželství. Většinou se tak děje prostřednictvím výslechu manželů. I když prokážete, že manželství je rozvráceno, soud vás nerozvede, pokud splníte tři podmínky, které najdete zde.

Při rozvodovém řízení před soudem se můžete nechat zastoupit rozvodovým právníkem.

Rozdělení majetku není podmínkou rozvodu manželství. Soud vás může rozvést a k vypořádání společného jmění manželů může dojít ve lhůtě až 3 roky po rozvodu manželství.

Pro přípravu profesionálních dokumentů k rozvodovému řízení můžete využít naši službu rozvod online zde.

Více o rozvodovém řízení a samotném rozvodu manželství najdete v naší knize Průvodce rozvodem manželství zde.