Majetkové vyrovnání po rozvodu

Novinka: Stáhněte si ZDARMA e-knihu Průvodce rozvodem manželství, kompletní návod na rozvod od rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici. Stahujte kliknutím zde. 

Služby zkušeného rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici najdete zde.

Pro majetkové vyrovnání po rozvodu platí následující pravidla. Společné jmění manželů zaniká okamžikem zániku manželství. Od rozvodu manželství už hospodaříte každý sám za sebe. Společné jmění manželů včetně dluhů si ale mezi sebou musíte vypořádat.

 

DOHODNEME SE NA MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ PO ROZVODU

V ideálním případě se na majetkovém vyrovnání po rozvodu dohodnete. Vy sami si stanovíte, co komu připadne za majetek a kdo bude splácet které dluhy. Výhodou zde je, že si vypořádání majetku po rozvodu upravujete sami vy dva a soud vám do toho nemluví. Nejzazší termín pro uzavření dohody o vypořádání majetku po rozvodu je do tří let od rozvodu manželství.

Dohodu o vypořádání majetku po rozvodu musíte oba dva uzavřít dobrovolně. Musí být písemná, pokud ji uzavřete za trvání manželství, nebo když vypořádáváte nemovitost. Jinak stačí dohoda ústní. I tak lze ale doporučit uzavření písemné dohody, aby nemohlo v budoucnu dojít k jejímu zpochybnění. V každém případě jste povinni jeden druhému na žádost vydat písemné potvrzení o tom, jak jste se dohodli na majetkovém vyrovnání po rozvodu.

Pokud se dohodnete jen na vypořádání části majetku nebo dluhů ze společného jmění manželů, i tak je tato částečná dohoda platná. Jen vám stále ještě bude zbývat vypořádat zbytek společného jmění manželů.

Práva třetích osob (věřitelů) nesmí být vaší dohodou o vypořádání majetku po rozvodu dotčena, jinak by byla vůči nim neúčinná. Takže pokud byste se dohodli tak, že by věřitel nemohl dostat své peníze, pro věřitele jakoby vaše dohoda neexistovala. To by mohlo nastat například tehdy, když se domluvíte, že splácení půjčky přebírá váš manžel, ale ten ji splácet nebude a váš věřitel se na něm ničeho nedomůže. Pak by mohl věřitel chtít, abyste dluh splatil/a vy.

Sepsání dohody o vypořádání majetku po rozvodu není úplně jednoduchá věc, zejména pokud si dělíte nemovitosti. Proto doporučujeme, obrátit se o pomoc na rozvodového právníka.

 

NEDOHODNEME SE NA MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ PO ROZVODU

Pokud se spolu nedohodnete na vypořádání společného jmění po rozvodu a neuběhly více než tři roky od rozvodu manželství, můžete požádat soud, aby vám společné jmění manželů rozdělil. Sami musíte navrhnout, jak chcete, aby soud rozhodl, tedy co komu připadne. Ten vychází při vypořádání společného jmění manželů z těchto zásad:

  • podíly obou na vypořádávaném společném jmění manželů (společném majetku a dluzích) jsou stejné – při určování hodnoty majetku se vychází z ceny věci v době vypořádání a ze stavu věci v době zániku společného jmění.
  • každý může požadovat, aby mu bylo uhrazeno to, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek manželů
  • každý nahradí to, co ze společného bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek
  • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí
  • přihlédne se k tomu, kdo se jak staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost
  • přihlédne se k tomu, kdo se jak zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění manželů

To jsou jen hlavní zásady, jak je jmenuje zákon. Jestliže se ale najde nějaká další okolnost, která se zdá pro vypořádání majetku po rozvodu důležitá, není důvod, proč k ní nepřihlédnout. Jako příklad se často uvádí nemoc jednoho z vás, společenské zařazení, osobní záliby a koníčky.

Příčina rozvodu manželství nerozhoduje při vypořádání majetku po rozvodu.

Hodnota toho, co bylo z výhradního majetku jednoho z vás vynaloženo do společného nebo naopak, co ze společného šlo do výhradního majetku jednoho z vás, se pro potřeby vypořádání majetku po rozvodu snižuje nebo zvyšuje podle toho, jak se od doby, co byl majetek vynaložen, až do současnosti, hodnota tohoto majetku zvýšila nebo snížila.

Všechny zásady platí společně, vzájemně se prolínají, ale v jednotlivých případech může jedna převažovat nad druhou. Každý případ je třeba posuzovat samostatně podle jeho specifických podmínek.

Vypořádání společného jmění manželů po rozvodu je složitou záležitostí, zvláště pokud se nedohodnete, proto se vyplatí, požádat o pomoc rozvodového právníka.

 

NEDOŠLO K MAJETKOVÉMU VYROVNÁNÍ ANI TŘI ROKY PO ROZVODU

Pokud k vypořádání společného jmění nedojde do 3 let od rozvodu manželství, rozdělí za vás společné jmění manželů zákon. V tomto případě platí, že hmotné movité věci patří tomu, kdo je pro svoji potřebu nebo rodinu výlučně užívá. U ostatních movitých věcí, dluhů a nemovitých věcí se má za to, že vznikne podílové spoluvlastnictví, kdy podíly manželů jsou stejné (budete je vlastnit společně napůl).

Mohla by vás ještě zajímat sekce SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ , CO NEPATŘÍ DO SJM, BYDLENÍ PO ROZVODU, DLUHY PO ROZVODU.

Pokud se chcete dozvědět více informací o vypořádání společného jmění manželů, najdete je v e-knize Průvodce rozvodem manželství. Můžete také využít služby Rozvodového právníka.