Bydlení po rozvodu

Novinka: Stáhněte si ZDARMA e-knihu Průvodce rozvodem manželství, kompletní návod na rozvod od rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici. Stahujte kliknutím zde. 

Služby zkušeného rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici najdete zde.

Občanský zákoník nyní chrání bydlení rodinné domácnosti. Když by měl jeden z vás právo nakládat s bytem nebo domem, kde bydlí vaše rodina (např. by chtěl prodat svůj vlastní byt) nesmí jej bez písemného souhlasu druhého manžela prodat či pronajmout. Může to udělat jen tehdy, když by rodině zajistil po všech stránkách srovnatelné bydlení. Když by to přesto udělal, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání.

Pokud by druhý manžel souhlasil s prodejem nebo pronájmem bytu, kde rodina bydlí, nikdy to nesmí zhoršit postavení vašeho společného nezletilého dítěte.

 

ROZDĚLENÍ BYDLENÍ PO ROZVODU

Pokud jste schopni se dohodnout, kdo z vás bude kde bydlet po rozvodu manželství, jste v ideální situaci. Občanský zákoník vám dává volnost dohodnout se jakkoli chcete.

 

NA ROZDĚLENÍ BYDLENÍ PO ROZVODU SE NEMŮŽEME DOHODNOUT

Jestliže se nemůžete dohodnout na bydlení po rozvodu a vaše manželství již bylo rozvedeno, rozhodne na návrh jednoho z vás o vašem bydlení soud. Jak rozhodne, však záleží především na tom, jaké právo k bytu nebo domu, ve kterém společně bydlíte, jste měli během manželství.

MÁME STEJNÉ NEBO SPOLEČNÉ PRÁVO K BYTU NEBO DOMU

Nemůžete-li se dohodnout a máte k domu nebo bytu, ve kterém se nacházela vaše rodinná domácnost stejné nebo společné právo, rozhodne soud o tom, kterému z vás toto právo zruší a kdo se má odstěhovat. Soud zruší právo toho z vás, na kterém lze spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil. Rozhoduje podle okolností případu a přihlédne zejména k tomu, kterému z vás byla svěřena péče o nezletilé dítě, ale např. i ke stanovisku pronajímatele a k dalším skutečnostem.

Tomu z vás, kdo bude muset obydlí opustit, může soud přiznat náhradu za ztrátu práva bydlení. Způsob náhrady může být různý např. jednorázová finanční kompenzace, příspěvek na bydlení, zajištění náhradního bydlení (tím se rozumí i předložení nabídky volných bytů od realitních kanceláří nebo serverů k výběru a k sjednání nájmu) nebo kombinace.

I kdyby soud rozhodl, že se musíte odstěhovat vy, poskytuje vám občanský zákoník ochranu. Nemusíte opustit byt nebo dům, dokud vám manžel/ka nezajistí náhradní bydlení! Tato ochrana není časově omezena, Pouze v případě, že by vám soud náhradu za ztrátu práva bydlení nepřiznal, měl/a byste právo bydlet nadále v domě nebo bytě nejdéle jeden rok.

Pokud jste to vy, kdo se musí vystěhovat a byla vám svěřena péče o nezletilé nebo nezaopatřené dítě, můžete soudu navrhnout, aby založil ve váš prospěch právo bydlení v domě nebo bytě, kde jste dosud měli rodinnou domácnost. To lze stanovit nejdéle do té doby, než dítě nabude schopnosti se trvale a samo živit. Tím by vám opět vzniklo právo bydlení ve vašem dřívějším společném obydlí. Za to byste však měl/a platit úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým.

NEMÁME STEJNÉ NEBO SPOLEČNÉ PRÁVO K BYTU NEBO DOMU

Stejné nebo společné právo k bytu nebo domu nemáte tehdy, když jeden z vás má takové právo silnější než druhý. Typicky půjde o případy, kdy jeden z vás je výlučným vlastníkem nemovitosti, ve které bydlíte a druhému vzniklo uzavřením manželství pouze právo bydlení v této nemovitosti a nevlastní ji.

Také sem spadají případy, kdy byste bydleli například v domě vašich rodičů. Vy byste tam měl/a pouze právo bydlet (dané například svolením rodičů), a váš manžel /ka by tam měl právo bydlení (slabší) odvozené od vašeho práva bydlení (silnějšího) právě jen kvůli tomu, že jste manželé. Obdobně sem spadá případ, kdy družstevní podíl k bytu není součástí společného jmění  manželů (když jeden z vás nabyl družstevní podíl ještě před manželstvím nebo se stal během manželství jeho výlučným vlastníkem).

Jestliže toto je váš případ a nemůžete se na bydlení dohodnout, může ten z vás, co má silnější právo bydlení (např. vlastník) žádat manžela/manželku, aby se vystěhoval/a. Je-li to marné, může požádat soud, aby rozhodl, že manžel je povinen se vystěhovat.

Kdo se musí vystěhovat a má v péči nezletilé nebo nezaopatřené dítě, může soudu navrhnout, aby založil v jeho prospěch právo bydlení v domě nebo bytě, kde jste dosud měli rodinnou domácnost. To lze stanovit nejdéle do té doby, než dítě nabude schopnosti se trvale a samo živit. Mohl by tak opět bydlet v dřívějším společném bytě nebo domě. Za takové věcné břemeno by však měl platit úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým.

Rozdělení bydlení po rozvodu není jednoduché, proto se doporučuje požádat o pomoc rozvodového právníka.

Možná vás ještě zajímá CO PATŘÍ DO SJM, CO NEPATŘÍ DO SJMDLUHY PO ROZVODU,  MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ PO ROZVODU, SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Pokud se chcete dozvědět více informací o vypořádání společného jmění manželů, stáhněte si zdarma e-knihu Průvodce rozvodem manželství . Můžete také využít Rozvodového právníka.