Péče o děti

Před rozvodem manželství je vždy zapotřebí, aby soud rozhodl o péči o děti. Takové rozhodnutí soudu se ale může po rozvodu měnit a to tehdy, když se něco změní v životě některého rodiče nebo dítě.

Do péče se svěřují rodičům pouze nezletilé dětí. Děti, kterým bylo osmnáct, jsou považovány za dospělé jedince, kteří se o sebe umějí postarat sami a nemusí být v péči rodičů.

O péči o děti rozhoduje pouze soud. Buď rozhodne sám, nebo schválí vaši dohodu o péči o děti. Soud vždy rozhoduje především v zájmu dítěte. Při rozhodování má čtyři možnosti:

  • Buďto bude o dítě pečovat pouze jeden z vás
  • nebo budete mít dítě ve společné péči
  • nebo budete mít dítě ve střídavé péči
  • nebo soud svěří dítě do péče jiné osoby

Aby mohlo být dítě svěřeno do péče někomu z vás, měl by být tento rodič způsobilý dítě vychovávat a měl by mít o péči o dítě zájem.

Pro společnou nebo střídavou péči o děti byste tyto podmínky měli splňovat oba. Ustanovit ji lze tehdy, když by lépe zajišťovala potřeby dítěte a byla by v jeho zájmu. Soud může svěřit dítě do společné péče pouze tehdy, když s tím oba souhlasíte. Střídavou péči o děti může určit soud, kdy uzná za vhodné.

Střídavá nebo společná péče o děti tak nenastupuje automaticky a dokonce ani tehdy, když jí chtějí oba rodiče, nemusí tak soud rozhodnout, nebude-li to v zájmu dítěte.

Dále by Vás mohla zajímat sekce Rozvod a děti , Střídavá péče nebo Výživné na děti.

Pokud se chcete dozvědět více informací o jednotlivých druzích péče, najdete je v e-knize Péče a výživné nebo v e-knize Průvodce rozvodem manželství . Můžete také využít Rozvodového právníka .