Vzory

Zde najdete všechny vzory k rozvodu manželství (žaloby, žádosti, návrhy, formuláře, dohody), které budete potřebovat podat k soudu.

Všechny vzory jsou aktuální podle nového občanského zákoníku z roku 2014 a jsou doplněny podrobným návodem na správné vyplnění. Většina informací a vzorů k rozvodu manželství na internetu je zastaralá, vychází ještě ze zákona o rodině, který byl zrušen 31.12. 2013.

Autorem všech vzorů je Mgr. Jan Kubica, rozvodový právník, specialista na rozvodové právo.

 

Všechny potřebné vzory k rozvodu manželství můžete ZÍSKAT ZDARMA JAKO BONUS KLIKNUTÍM ZDE pokud si objednáte e-knihu Průvodce rozvodem manželství.

V Průvodci rozvodem manželství najdete kompletní, aktuální a praktické informace o rozvodu. E-kniha Vás snadno provede celým procesem rozvodu, tak, že výhody budou na Vaší straně.

Průvodce rozvodem manželství Vám pomůže:

 • zjistit kam a jak podat návrh na rozvodPrůvodce rozvodem manželství - 3D
 • rozvést se dohodou s druhým manželem
 • rozvést se, i když druhý manžel nechce
 • rozdělit společný majetek co nejvýhodněji
 • získat co nejvyšší výživné pro děti
 • bránit se proti příliš vysokému výživnému
 • dostat děti do své péče
 • správně jednat před soudem
 • získat akční plán – rozvod manželství krok za krokem
 • napsat žádosti, návrhy, podání k soudu

 

PRO OBJEDNÁNÍ PRŮVODCE ROZVODEM MANŽELSTVÍ A ZÍSKÁNÍ VZORŮ ZDARMA KLIKNĚTE ZDE.

 

 

Samotné vzory jsou tématicky rozdělené do čtyř skupin – Na rozvodu manželství se dohodneme, Na rozvodu manželství se nedohodneme, Péče o děti a výživné, Rozdělení společného majetku.

 

VZORY ŽÁDOSTÍ A FORMULÁŘŮ: NA ROZVODU MANŽELSTVÍ SE DOHODNEME

 

Zde najdete tyto vzory:
Vzor - Na rozvodu se dohodneme - 3D

 • Návrh (žádost) na rozvod manželství – nemáme děti
 • Návrh (žádost) na rozvod manželství – máme děti
 • Přistoupení k návrhu na rozvod manželství
 • Podrobný návod na správné vyplnění vzorů

Cena vzorů je pouze 98 Kč.

 

PRO OBJEDNÁNÍ VZORŮ KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

 

VZORY ŽÁDOSTÍ A FORMULÁŘŮ: NA ROZVODU MANŽELSTVÍ SE NEDOHODNEME

 

Zde najdete tyto vzory:
Vzor - Na rozvodu se nedohodneme - 3D

 • Návrh (žádost) na rozvod manželství
 • Vyjádření k návrhu na rozvod manželství
 • Žaloba o zákaz práva bydlení (jako ochrana proti domácímu násilí)
 • Podrobný návod na správné vyplnění vzorů

Cena vzorů je pouze 98 Kč. 

 

PRO OBJEDNÁNÍ VZORŮ KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

 

 

VZORY NÁVRHŮ A FORMULÁŘŮ: PÉČE O DĚTI A VÝŽIVNÉ

 

Zde najdete tyto vzory:
Vzor - Péče o děti a výživné

 • Návrh na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu (péče a výživné)
 • Dohoda o výživném rozvedeného manžela
 • Dohoda rodičů o styku s nezletilým dítětem
 • Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí do rozvodu manželství
 • Návrh na určení výše výživného nezletilého dítěte
 • Návrh na určení výše výživného pro rozvedeného manžela
 • Podrobný návod na správné vyplnění vzorů

Cena vzorů je pouze 98 Kč.

PRO OBJEDNÁNÍ VZORŮ KLIKNĚTE ZDE

 

 

 

VZORY ŽÁDOSTÍ A FORMULÁŘŮ: ROZDĚLENÍ SPOLEČNÉHO MAJETKU PŘI ROZVODU A PO NĚM

 

Vzor - Rozdělení společného majetku při rozvodu a po něm - obálkaZde najdete tyto vzory:

 • Dohoda o vypořádání společného jmění manželů
 • Dohoda o úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživného pro dobu po rozvodu
 • Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
 • Podrobný návod na vyplnění vzorů

Cena vzorů je pouze 98 Kč.

 

PRO OBJEDNÁNÍ VZORŮ KLIKNĚTE ZDE